سرورهای مجازی اختصاصی مدیریت شده

بک آپ گیری خودکار، مانیتورینگ لحظه ای - سرعت بالا

ManagedIRVDS-1

سرور مجازی مدیریت شده ایران

ManagedVDS-2