سرور اختصاصی آلمان

اتصال به سریع ترین زیر ساخت های شبکه جهان، آپتام نزدیک به ۱۰۰

ServerDe-1
Hetzner Physical - Intel® Core™ i9-9900K - 64 GB DDR4 - 2x 1 TB NVMe SSD
  • Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
    CPU
  • 64 GB DDR4
    RAM
  • 2x 1 TB NVMe SSD
    HDD
ServerDe-2
ServerDe-3
ServerDe-4
Smartermail Dedicated Server-DE

پکیج سروراختصاصی آلمان به همراه لایسنس اسمارترمیل و پشتیبانی