میزبانی اختصاصی لینوکس ایران و آلمان

با منابع زیاد مناسب سایت های پربازدید

هاست پربازدید آلمان - 5 گیگابایت

میزبانی وب اختصاصی 5 گیگابایت

دیتاسنتر آلمان، ترافیک ماهانه 150 گیگابایت

هاست پربازدید آلمان - 15 گیگابایت

میزبانی وب اختصاصی 15 گیگابایت

دیتاسنتر آلمان - ترافیک ماهانه 500 گیگابایت

هاست پربازدید آلمان - 30 گیگابایت

میزبانی وب اختصاصی 30 گیگابایت

دیتاسنتر آلمان - ترافیک ماهانه یک ترابایت

هاست پربازدید آلمان - 50 گیگابایت

میزبانی وب اختصاصی 50 گیگابایت

دیتاسنتر آلمان - ترافیک ماهانه 3 ترابایت