اخبار

Apr 19th افزایش قیمت آدرس های IPv4 توسط دیتاسنتر هتزنر آلمان

کاربران محترم نظر به اطلاع رسانی دیتاسنتر هتزنر آلمان مبنی بر افزایش قیمت آدرس های IPv4 و دریافت هزینه setup، ما نیز چاره ای جز افزایش قیمت IP های ارایه شده در سرویس های آلمان نداریم. خلاصه  اطلاعیه ... بیشتر »

Jan 25th افزایش برخی قیمت ها پیرو افزایش شدید نرخ ارز

متاسفانه پیرو افزایش شدید نرخ ارز طی ماه های اخیر، علی رقم سیاست های رَهام تک مبنی بر سعی بر پایداری قیمت ها، ناچار به افزایش جزئی برخی قیمت ها شدیم.لیست خدماتی که شامل این افزایش قیمت می باشند، ... بیشتر »