میزبانی اشتراکی لینوکس در ایران

سرعت فوق العاده - نصب وردپرس و جوملا با یک کلیک

IRLinuxHostingA - 200MB

میزبانی وب اشتراکی لینوکس 200 مگابایت - ایران

IRLinuxHosting1 - 500MB

میزبانی وب اشتراکی لینوکس 500 مگابایت - ایران

IRLinuxHosting1Extra - 1024MB

میزبانی وب اشتراکی لینوکس 1024 مگابایت - ایران

IRLinuxHosting2 - 2GB

میزبانی وب اشتراکی لینوکس 2 گیگابایت - ایران

IRLinuxHosting3 - 5GB

میزبانی وب اشتراکی لینوکس 5 گیگابایت - ایران

IRLinuxHosting4 - 10GB

میزبانی وب اشتراکی لینوکس 10 گیگابایت - ایران