سرور اختصاصی آلمان

اتصال به سریع ترین زیر ساخت های شبکه جهان، آپتام نزدیک به ۱۰۰

ServerDe-1
Starting from
4,390,000ريال
Monthly
9,430,000 Setup Fee
Order Now
Hetzner Physical - Intel® Core™ i9-9900K - 64 GB DDR4 - 2x 1 TB NVMe SSD
  • Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
    CPU
  • 64 GB DDR4
    RAM
  • 2x 1 TB NVMe SSD
    HDD
14,500,000ريال
Monthly
14,800,500 Setup Fee
Order Now
ServerDe-2
Starting from
6,980,000ريال
Monthly
14,200,000 Setup Fee
Order Now
ServerDe-3
Starting from
6,720,000ريال
Monthly
6,720,000 Setup Fee
Order Now
ServerDe-4
Starting from
21,280,000ريال
Monthly
11,000,000 Setup Fee
Order Now
Smartermail Dedicated Server-DE

پکیج سروراختصاصی آلمان به همراه لایسنس اسمارترمیل و پشتیبانی